“Sell in June and take your poen”
15 mei 2020

“Sell in June and take your poen”

Deze periode van het jaar is een bekende beurswijsheid weer actueel. Het adagium “Sell in May and go away” heeft betrekking op de historische underperformance van aandelen in de periode van mei tot en met oktober in vergelijking met de andere maanden van het jaar.

Het idee is om aandelen aan het einde van de maand april te verkopen en deze aandelen de laatste handelsdag van de maand oktober weer terug te kopen. In de vakliteratuur wordt soms geadviseerd om niet in oktober, maar al in september terug te keren op de financiële markten.

Het adagium luidt in dat geval “Sell in May and go away, but remember to come back in September.” In de kwantitatieve analyse wordt deze beurswijsheid ook wel aangeduid als Halloween-indicator.

En zit er wat in?

Ik handel met mijn momentumstrategieën op de Amerikaanse markt. Ik ben er dan ook vooral in geïnteresseerd of dit adagium (nog) opgaat voor de S&P 500, de grootste Amerikaanse index. Daarom een eenvoudig onderzoek naar het nut van de Halloween-indicator voor deze index.

Als startpunt heb ik voor de maand mei gekozen. Als eindpunt voor de maand oktober. Omdat in wetenschappelijke artikelen niet altijd dezelfde tijdsspanne als optimale keuze voor de Halloween-indicator naar voren komt, zal ik ook kijken naar periodes die één maand eerder of later beginnen of eindigen.

47 jaar S&P500

Posities worden ingenomen op het slot van de laatste handelsdag voordat de geselecteerde maand begint. De posities worden weer teruggedraaid tegen de slotkoers van de laatste handelsdag van de gekozen eindmaand. Per periode wordt de compound annual growth rate (CAGR) en de maximale drawdown (Max DD) berekend. De onderzochte jaren zijn 1973 tot en met 2019.

Klik om te vergroten

Uit bovenstaand overzicht blijkt dat de optimale periode voor de Halloween-indicator loopt van juni tot en met september. Dit is ook de enige periode waarin er in de onderzochte jaren per saldo geen rendement wordt gemaakt. Bovendien geldt dat de periode van oktober tot en met mei het beste rendeert. De CAGR van die periode is met 7,72% zelfs hoger dan de 7,29% voor “buy and hold”.

In het algemeen presteert de Halloween-indicator het best met een start in mei of juni. De eindmaand is daarbij ondergeschikt. Er wordt in de zomermaanden duidelijk een lager rendement behaald dan de overige maanden van het jaar. Omdat u slechts een gedeelte van het jaar belegd bent, is uiteindelijk uw risico ook minder.

Recente resultaten

Sinds de eeuwwisseling zijn er twintig perioden van juni tot en met september geweest. Interessant is om in te zoomen en na te gaan of uit deze jaren een zelfde beeld naar voren komt als uit de gehele onderzochte periode. Hieronder volgt een gedetailleerd overzicht van de Halloween-indicator gedurende deze vier maanden (juni – september) vanaf 2000.

Klik om te vergroten

Ook hier geldt dat de herfstmaanden het slechter doen dan de overige maanden van het jaar. Het gemiddelde rendement van -1,11% is zelfs lager dan het rendement vanaf 1973 over dezelfde periode. Dit geldt ook voor het totale jaarrendement en het rendement op kopen en vasthouden.

Het is dit jaar vijf jaar geleden dat de Halloween-indicator fors in het rood ging. In 2015 was er een negatief rendement van 8,89%. Er zijn enkele jaren geweest met een zeer slecht rendement, die uiteindelijk sterk het gemiddelde resultaat beïnvloeden.

In 2001, 2002, 2008 en 2009 was er een dubbelcijferig negatief rendement. De Halloween-indicator deed het in dertien van de twintig jaren slechter dan de overige maanden van het jaar, maar zeven jaren waren daadwerkelijk negatief.

Wetenschappelijk onderzocht

De dataset is beperkt en er is slechts gekeken naar één index. Toch zijn de resultaten in lijn met de vele onderzoeken naar dit verschijnsel. In een wetenschappelijk artikel (april 1998), geschreven door Ben Jacobsen en Sven Bouman, bevestigen die dat in de periode november tot en met april significant hogere rendementen werden behaald in 36 van de 37 door hen onderzochte markten. In het Verenigd Koninkrijk gaat dat zelfs al op sinds 1694.

Ook Laurens Swinkels en Pim van Vliet bevestigen in hun onderzoek in juli 2011 dit fenomeen. Een verklaring hebben beide duo’s echter niet kunnen vinden.

Actief beheer

Door uw portefeuille actief te beheren, kunt u een beter resultaat halen dan als u helemaal niets doet. Dit is slechts één van de vele voorbeelden. In dit geval geldt “Sell in June and take your poen”!