Paniekaankopen
14 november 2017

Paniekaankopen

Er kunnen zich soms gebeurtenissen in de wereld voordoen, waar financiële markten heftig op kunnen reageren. Voorbeelden zijn de terreuraanslagen van 11 september 2001 in New York en de kredietcrisis in 2008. Als de wereld, soms letterlijk, in brand staat, wil de brand nog wel eens overslaan naar de beurs.

Fikse koersdalingen zijn dan vaak het gevolg. De paniek op de financiële markten is heftig, maar meestal ook van korte duur. Na enkele dagen/weken keert de rust terug en stabiliseren de koersen of wordt zelfs (een deel van) het verlies weer goedgemaakt.

Het is nooit goed om in paniek posities te sluiten. Soms is het zelfs beter om gebruik te maken van de paniek bij anderen en contrair te handelen. Dat wil zeggen kopen als iedereen verkoopt, maar ook verkopen als iedereen koopt. Tijd voor een backtest.

Backtest

Er zal getest worden met data van de Euro Stoxx 50 future (ESTX50). De ticksize is een punt en de tickwaarde bedraagt 10 euro per punt. Tijdens de backtest zal worden afgezien van kosten voor commissie en slippage. Handelstijden van de ESTX50 lopen van 08:00 uur tot 22:00 uur.

Er wordt een longpositie geopend als de slotkoers meer dan 3% lager is dan de slotkoers van de voorgaande handelsdag. Ook wordt er een shortpositie geopend als de slotkoers meer dan 3% hoger is dan de slotkoers van de voorgaande handelsdag. Er wordt alleen op slotbasis gehandeld.

Resultaten

De resultaten voor de periode van 1 januari 2000 tot 1 juli 2017 zijn als volgt:


Uit deze cijfers blijkt inderdaad dat het lucratief is om te handelen op enorme koersuitslagen. Daarbij valt het op dat de winst toeneemt naarmate de positie langer wordt aangehouden. Hoewel het optimum ligt bij vijf handelsdagen, blijf ik voorstander om de positie te sluiten bij de first profitable close of na vijf handelsdagen (de laatste regel in het overzicht).

Vooral omdat het winstpercentage bijna 80% bedraagt, de maximale drawdown minimaal is en het aantal opeenvolgende winnaars relatief hoog is t.o.v. het aantal verlieslatende transacties. Bovendien is deze exit strategie in eerdere columns ook als beste naar voren gekomen.

Het gekozen percentage van 3% is arbitrair. Interessant is om te kijken wat de uitkomsten zijn als dit percentage gevarieerd wordt. Daarom een nieuwe backtest waarbij het percentage varieert en de exit wordt vastgeklikt op 1st + in 5.


We zien dat de kwalitatief beste trades zich voordoen bij bewegingen van 5% à 6%. Het winstpercentage is dan zeer hoog, de drawdown laag en de profit factor is dan ook ronduit goed. Interessant is het om bij genoemde koersbewegingen na te gaan of er nog een verschil is tussen koersstijgingen en koersdalingen.


Bij een koersstijging is het resultaat als volgt:


En bij een koersdaling zijn de resultaten:


De koersdalingen zijn nog lucratiever om op te handelen dan de koersstijgingen. Ongeveer 70% van de totale winst wordt behaald bij een koersdaling.

Tenslotte een overzicht van alle transacties bij een koersdaling van 6%:


Conclusie

De in de inleiding genoemde gebeurtenissen komen terug in dit overzicht. Opvallend is dat de meeste trades in 2008 plaatsvonden, namelijk bijna de helft van alle transacties (zeven van de vijftien). Hoewel 2008 een uiterst slecht beursjaar was met een verlies voor de ESTX50 van 44,76% was dit voor deze strategie veruit het beste beursjaar.

Samenvattend kan er geconcludeerd worden dat het loont om te handelen op grote koersbewegingen. Met name de koersdalingen zijn interessant. Daarbij neemt de kwaliteit van de trades toe naarmate het percentage groter wordt. Het optimum ligt bij koersbewegingen van 5% à 6%.

In mijn eerdere columns heb ik ook al aangetoond dat contrair handelen loont. Dat wordt nu ook weer bevestigd. Angst is in het algemeen een slechte raadgever. Dat is in de financiële wereld niet anders. Branden worden vroeg of laat altijd geblust.