Blog

Is de trend jouw vriend?

In mijn eerste column toonde ik aan dat op korte termijn contrair handelen te prefereren is boven trendvolgend handelen. Maar geldt deze conclusie ook op lange termijn? Wat is een trend? Daarvoor is het allereerst belangrijk om de trend te definiëren. Belangrijk daarbij is het KISS-principe: Keep It Simple, Stupid. Bij korte termijn handelen wordt gekeken naar het…

Trendvolgend of contrair handelen?

Bij algorithmic trading wordt bij eenzelfde beginsituatie steeds eenzelfde reeks handelingen uitgevoerd. Dit geldt zowel voor de aan- als verkoopbeslissingen. Daarbij spelen emoties geen enkele rol. Algoritmen Toen ik in 1997, destijds nog aan het Rokin, begon als market maker op de Amsterdamse optiebeurs bestond de handel nog uit open outcry. In 2002 ging de…